ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma


DOKUMENTI

Erdutski sporazum
Finansijski izveštaj za 2011. godinu
Trajnost Erdutskog sporazuma
Operativni plan rada za 2013. godinu
Pismo namere Vlade RH
Strateški plan 2009.-2013.
Odluka o osnivanju Zajedničkog veća opština
Kontakti osoba u Crvenom krstu u Srbiji
Годишњи извештај Одбора за медије и информисање за редовну Скупштину за протеклу 2014. годину
Izveštaj Odbora za obrazovanje, kulturu i sport za 2014.
Извештај о раду Одбора за људска права за 2014.
BILANCA I IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
Finansijski plan za 2016. godinu

Operativni plan za 2016. godinu
Plan nabave ZVO-a za 2016. godinu
Finansijski izveštaj za 2015. godinu
Izveštaj Odbora za medije za 2015. godinu
Izveštaj Odbora za privredu za 2015. godinu
Izveštaj Odbora za obrazovanje za 2015. godinu
Izveštaj Srpskog kulturnog centra za 2015. godinu
Izveštaj Odbora za ljudska prava za 2015. godinu
Operativni plan za 2017.godinu
Plan nabave ZVO-a za 2017.godinu
Finansijski plan za 2017.godinu
Izveštaj za 2016. godinu
Revidirani godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu
Plan nabave ZVO-a za 2018. godinu
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
STATUT ZVO-a
Finansijski plan za 2018. godinu
Operativni plan za 2018. godinu
Poslovnik o radu ZVO-a
Pravilnik o radu ZVO-a
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - izmene i dopune
Strateški plan 2018-2022
Operativni plan rada za 2019.
Plan nabave za 2019.
Financijski plan za 2019.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
Izmene i dopune Plana nabave Zajedničkog veća opština za 2019.g
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Одлука о измени и допуни Правилника о раду
Финансијски извештаји непрофитних организација
Извештај о раду ЗВО-а за 2018. годину
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Plan nabave Zajedničkog vijeća općina za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu
Operativni plan rada za 2020. godinu
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka
Finansijski izveštaj za 2019. godinu
Izveštaj o radu za 2019. godinu
Finansijski plan za 2021. godini
Izmene i dopune plana nabave za 2021
Operativni plan rada za 2021
Plan nabave za 2021. godinu
Revizorski uvid u financijska izvješća za 2020 godinu
Pravilnik o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije
Izvještaj o prihodima i rashodima za 2020. godinu
Izvještaj o radu ZVO za 2020. godinu
Odluka o dopunama Statuta Zajedničkog veća opština
II. izmjene i dopune Plana nabave Zajedničkog vijeća općina Vukovar za 2021. godinu
Pravilnik o uslovima, kriterijima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima
III izmjene Plana nabave ZVO 2021.
Financijski plan za 2022.
Operativni plan rada za 2022.
Pravilnik o unutarnjem uređenju i sistematizaciji radnih mjesta u ZVO
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta ZVO
Plan nabave za 2022. godinu