ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

00.00.0000.Sekretar ZVO-a Vinko Lazić

~~Vinko Lazić
Rođen 19.09.1958. godine u Priluku, Zavidovići, sa prebivalištem u Vukovaru.
Obrazovanje - Gimnazija Vukovar, Fakultet političkih nauka u Beogradu, steče zvanje diplomiranog politologa
Radno iskustvo
- stručni saradnik Opštinskoj konferenciji SSO Hrvatske
- direktor omladinske zadruge Vukvoar
- samostalna privatna firma Talia d.o.o.
- sekretar veća VSNM VSŽ
Društveno-političko iskustvo
- za vreme studija, članstvo u izvršnim telima studentske organizacije na Univerzitetu Beograd
- članstvo u radnim telima omladinske organizacije Vukovar
- stručni saradnik u OK SSOH Vukovar
- urednik lista Omladinska reč
- član SDSS-a od 2001. godine
- član Skupštine SDSS-a član statutarnog odbora SDSS-a 2009-2013
- član Skupštine GO SDSS Vukovar od 2012.
- sekretar Izvršnog odbora GO SDSS-a 2015. godine
- član Izvršnog odbora GO SDSS-a VSŽ
- predsednik kluba većnika SDSS-a u Skupštine VSŽ-a
- član i potpredsednik veća VSNM VSŽ od 2007-2015
- član Skupštine SNV-a i član Nadzornog odbora SNV-a 2007-2015
Ostale veštine
- ECDL Start diploma
- Certifikat - Upravljanje projektnim ciklusom
- Certifikat – Istraživanje i analize javnih politika
- Stalni sudski tumač za srpski jezik