ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

27.03.2020.САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Саопштење за јавност поводом Одлуке Града Вуковара о посебним мерама за коришћење буџетских средстава Града Вуковара у циљу прилагoђавања у време епидемије коронавируса

На жалост, у време када се читава држава, али и свет, бори против пандемије корона вирусом, припадници српске заједнице у граду Вуковару се уз све ове муке и проблеме кроз које и сами пролазе, стално и изнова морају борити и са незаконитим понашањем актуалне градске власти која је Одлуком о посебним мерама за коришћење буџетских средстава у време пандемије корона вируса одлучила обуставити исплату средстава удружењима и већима националних мањина.

Оваквим поступањем покушава се већа националних мањина, која спадају у  уставноправну категорију с обзиром да су установљена и уређена главом III. Уставног закона о правима националних мањина свести на ниво удружења, што је противзаконито и напросто немогуће и неприхватљиво.

За разлику од удружења чије чланство је у правилу приступног карактера, већа националних мањина чине већници легитимно изабрани на изборима за већа националних мањина и представнике националних мањина који су проведени у складу са Законом о избору већа и представника националних мањина и којим је јасно дефинисано да је обавеза јединице самоуправе да осигура средства за рад тих већа.

Већа националних мањина су нужна за функционисање националних мањина јер представљају повезницу између власти Републике Хрватске и припадника националних мањина, а у време епидемије коронавируса неопходност функционисања већа је израженија него икад пре јер су се чланови већа српске националне мањине волонтерски укључили у помагање старијим и немоћним особама у куповини животних потрепштина и лекова. Противправном обуставом исплате средстава на начин на који је то замишљено чл. III. спорне Одлуке онемогућило би се деловање већа националних мањина, а самим тим и онемогућила помоћ људима који су у потреби.

Није јасно по чему се може закључити да већа националних мањина не могу радити и деловати када је јасно прописано да се рад свих институција и организација може одвијати од куће, телефонски или путем имејла. Већници могу доносити и проводити одлуке које донесу, наравно све у договору са надлежним Штабовима цивилне заштите и градским друштвом Црвеног крста.

Спорном Одлуком прекршен је и чл. 15. Устава Републике Хрватске као и одредбе Закона о сузбијању дискриминације јер су припадници националних мањина оваквим поступањем градских власти стављени у неповољнији положај у односу на друге грађане Републике Хрватске. Чл. 17. Устава Републике Хрватске експлицитно је прописао како се у доба ратног стања или непосредне угрожености независности и јединствености државе те великих природних непогода поједине слободе и права загарантована Уставом могу ограничити, али то до данас није учињено, с тим да ограничења за последицу ни у ком случају не могу имати неједнакост особа с обзиром на расу, боју коже, пол, језик, веру, национално или социјално порекло.

Али чак и у таквим ситуацијама у којима би се ограничила одређена права прописана Уставом Републике Хрватске такву одлуку би морала донети највиша тела у држави, а не било која јединица локалне самоуправе.

Одлуком су прекршене и одредбе чл. 31. и 32. Уставног закона којима је прописано како већа националних мањина у јединици самоуправе имају право бити обавештена о сваком питању о коме ће расправљати радна тијела представничког тела јединице самоуправе, а тиче се положаја националне мањине, те да је представничко тело јединице локалне самоуправе дужно у припреми предлога општих аката од већа националних мањина основаних за њено подручје затражити мишљење и предлоге о одредбама којима се уређују права и слободе националних мањина, што у предметној ситуацији неспорно није учињено.

Не споримо како у ванредним околностима какве су тренутно треба пронаћи адекватан начин да се помогне посебно погођеним групама грађана Града Вуковара, али свакако не кроз кршење позитивних прописа Републике Хрватске и то на штету припадника националних мањина.

Везано за надлежности Заједничког већа општина из чл. 7. Одлуке Владе Републике Хрватске о оснивању Заједничког већа општина према којем наша институција има обавезу да води бригу о остваривању људских, грађанских и етничких права српске националне заједнице, позивамо градску власт да из ове Одлуке изостави обуставу финансирања рада већа националних мањина.

Председник Заједничког већа општина

Срђан Јеремић, магистар економије