ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

15.04.2020.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЗНАЊА ЗВО-а

Вуковар, 14.4.2020 г.

Одбор за признања ЗВО

Број : 01-186-2/20

На основу чл.7. Правилника о додели признања Заједничког већа општина, Одбор зa признања

                  О Б Ј А В Љ У ЈЕ

Јавни позив за подношење предлога за признања

Заједничког већа општина за 2020г.

Позивају се:

 • грађани( група од најмање 3),
 • правне особе,
 • чланови Скупштине ЗВО-а 

да поднесу своје предлоге за  признања ЗВО-а :

ПЛАКЕТА

Плакета је јавно је признање које се додељује за изузетна остварења постигнута на подручју ЗВО-а,  а у корист промоције и свеукупног јачања српске етничке заједнице.

Плакета се додељује за изузетна достигнућа у области :

 • науке, образовања, културе и спорта
 • друштвеног развоја
 • економског напретка

Плакета се може доделити за животно дело или за изузетан успех у одређеној делатности у периоду од оснивања ЗВО-а до данас.

Плакета се може доделити појединцу или правној особи која живи или делује на подручју ЗВО-а, Републике Хрватске,  Републике Србије и српске дијаспоре.

ПОВЕЉА

Повеља је јавно признање Заједничког већа општина за допринос очувању и развоју националног, културног и духовног идентитета српске етничке заједнице на простору деловања Заједничког већа општина.

Повеља се додељује за посебан допринос и развој у области :

 • економије-привреде
 • образовања,културе,спорта
 • за свеукупан друштвени развој српске етничке заједнице на простору ЗВО-а .

Повеља се може доделити појединцу и  правним особама које живе и раде на простору деловања ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике Србије и српске дијаспоре.

Предлози за  признања ЗВО-а треба да  садрже :

-    биографију  кандидата са  детаљним образложењем заслуга и разлога  због којих се предлаже за признање ЗВО-а,

 • податке о статусу правне особе, области деловања те образложење постигнутих резултата  због којих се предлаже за признање ЗВО-а ,
 • врста признања за која се предлаже појединац или правна особа ,
 • документација која потврђује оправданост предлога: објављени радови, анализе, критике и јавне оцене струке, такмичарски резултати и сл.

Признања се додељују на свечаности поводом Дана Заједничког већа општина 23. маја 2020.године

Предлози се могу поднети до 6.маја 2020 г. електронички , е-меил sekretar@zvo.hr  или поштанским путем на адресу:

 Заједничко веће општина,

 Е. Кватерника 1,

 32000 Вуковар,

са назнаком „За доделу признања“.

У складу са одредбама Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Већа од 27.априла 2016г. о заштити појединаца у вези са обрадом личних података и слободног кретања таквих података, сви документи достављени на Јавни позив за подношење предлога за признања ЗВО послани су слободном вољом кандидата/ткиња те се сматра да је кандидат /ткиња дао приволу за обраду свих података, а који ће се обрађивати искључиво у сврху провођења поступка Јавног позива.

У Вуковару, 14.4.2020.г.

 

 

                                                                                                                                           Председник

  Одбор за признања

      Милица Стојановић,проф