ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

03.12.2020.САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА ЗВО-А И ПРЕДСЕДНИКА ЖУПАНИЈСКОГ СУДА У ВУКОВАРУ

Вуковар, 03.12.2020. - У четвртак је у простору Жупанијског суда одржан радни састанак између председника овог правосудног тела Николе Бешенског и председника Заједничког већа општина Срђана Јеремића.

Ради се о редовном састанку који је повезан са правима из чланка 7. Одлуке Владе Републике Хрватске о организацији, саставу, структури, надлежностима и финансирању Заједничког већа општина којим му се даје у обавезу да прати поштовање пропорционалне заступљености Срба у полицији, правосуђу, здравству и другим јавним службама.

У разговору и међусобној размени информација закључено је да у Жупанијском суду Вуковар постоји довољан број запослених Срба с обзиром на њихов удео у броју становника Вуковарско-сремске жупаније.

Председник Никола Бешенски је обећао да ће и надаље водити рачуна о томе да овај број буде у складу са законским одредбама које мањинама дају предност и сразмерну заступљеност имајући у виду њихов број на подручју који нека институција својим деловањем покрива.

Бешенски је указао и на јако добре међуљудске односе у колективу, а што је подрављено од Срђана Јеремића.

Јеремић је похвалио овакав приступ према припадницима српске заједнице, али и указао на чињеницу да постоје многобројни проблеми код запошљавања Срба у већини институција које обављају јавну делатност или су у власништву државе, жупаније или јединица локалне самоуправе где постоји обавеза пропорционалног запошљавања Срба.

Указао је да је недавно у Заједничко веће општина стигао и допис пучке правобранитељице са молбом да јој Заједничко веће општина достави податке о кршењима права Срба у свим сферама где се бележе. У извештају које Заједничко веће општина припрема указаће се и на проблем недовољног запошљавања Срба и кршење законских обавеза које постоје по овом питању.

Заједнички је констатовано да би пример рада Жупанијског суда у Вуковару требао бити огледни пример адекватне примене законских прописа и јасног рада на унапређењу међуљудских односа, а што је предуслов стварања бољег и квалитетније па и праведнијег друштва у којем живимо.