ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

16.12.2020.ODLUKA O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI STUDENTIMA

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA

Vukovar, 15.12.2020.

Broj: 01-679-2/20

Na temelju članka 21.Statuta ZVO (br.01-473/17), članka 9. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima iz proračuna ZVO (br.01-219/19) i Odluke Komisije za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima  o ispunjavanju uvjeta  (br. 01-679-1/20), predsjednik ZVO 15.12.2020 g. donosi

         Odluku

o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima iz proračuna ZVO za ak.god.2020/2021

Čl.1.

Zajedničko vijeće općina će sukladno Odluci Savjeta ZVO o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima  (br.01-645-1/20) i odredbama Natječaja za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima iz proračuna ZVO za ak.god.2020/2021 (br.01-647/20) isplatiti 35 jednokratnih novčanih pomoći, u ukupnom iznosu 70.000,00kn.

Visina jednokratne novčane pomoći iznosi 2.000,00kn.

                                                                       Čl.2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa  čl.2. Natječaja za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima iz proračuna ZVO za ak.god.2020/2021.(br.01-647/20) ostvarili

su studenti:

R.b.

Ime i prezime

   Mjesto stanovanja

 

Naziv škole /fakulteta

1.

M. A.

 

       Bijelo Brdo

Pedagoški fakultet Sombor                                  pedagog

2.

M. B.

       Borovo

Medicinski fakultet Novi Sad,                 dipl. defektolog

3.

R. S.

       Kneževi Vinogradi

Sveučilište  Osijek               Odjel za biologiju i kemiju

4.

J. S.

       Vukovar

Ekonomski fakultet  Osijek

5.

T. G.

       Mirkovci

Medicinski fakultet Novi Sad                   stomatologija

6.

L. M.

        Bobota

Fak. agrobiotehn.znanosti Osijek            mehanizacija

7.

J. S.

        Vukovar

Ekonomski fakultet  Osijek

8.

N. V.

        Bršadin

Ekonomski fakultet  Osijek

9.

B. G.

        Markušica

Fakul.agrobiot. znanosti  Osijek

10.

S.  L.

        Bobota

Sveučilište Osijek                            Odjel za metematiku

11.

D. V.

        Vukovar

Akademija za umjetnost i kulturu  Osijek

12.

N. K.

        Trpinja

Medicinski fak.  Beograd,       Fiz. aktivnost, zdravlje i terapija vježbanjem

13.

M. V.

       Kneževi Vinogradi

Fak.elektrotehn. i računarstva  Zagreb

14.

S. M.

       Markušica

Ekonomski fakultet Osijek

15.

D. P.

       Dalj

Medic.fakultet  Rijeka                          sanitarni  inžinjer

16.

A.N.

       Beli Manastir

Prehrambeno - tehn.fakultet   Osijek

17.

A. P.

       Markušica

Fakultet  agrobiot.znanosti     Osijek

18.

M. M.

         Bobota

Fak. elektrotehn.računarstva i infor.tehnologija  Osijek

19.

A. R.

         Bobota

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

20.

D. M.

         Sarvaš

Pravos.bogoslovski fakultet    Ist.Sarajevo ,  Foča

21.

M. G.

         Mirkovci

Medicinski fakultet Novi Sad                 medicina

22.

A. M.

         Vukovar

Fak.za pravne i posl.studije  dr.Laza Vrkatić Novi Sad

23.

T. B.

         Beli Manastir

Filoz.fakultet  Osijek-                                   psihologija

24.

N.N.

         Vukovar

Medicinski fakultet  Novi Sad                 dipl.defektolog

25.

T. S.

         Vukovar

Medicinski fakultet   Novi Sad                dipl.defektolog

26.

A. S.

         Vukovar

Medicinski fakultet Novi Sad                 inž. radiologije

27.

D. K.

         Novi Jankovci

          Stari Jankovci

Tehnološki  fakultet  Novi Sad               inž.tehnologije

28.

T. N.

          Borovo

Veleuč. L.Ružička Vukovar                       fizioterapija

29.

J. Ž.

          Bršadin

Fakultet agrobiot. znanosti  Osijek   prvost.poljoprivrede

30.

N.R.

          Uglješ -Darda

Akademija za umjetnost i kulturu Osijek

31.

U. D.

          Trpinja

Filozofski fakultet  Novi Sad                               pedagog

32

M. A.

           Borovo

Akademija.za umjetnost i kulturu,Osijek.

  smjer klavir

33.

J. L.

           Vukovar

Arhitektonski fakultet Beograd                          arhitekt

  34.

M. Ž.

            Borovo

Medicinski  fakultet  Novi Sad                       logopedija

35.

A. Č.

           Vukovar

Medicinski fakultet Novi Sad                      stomatologija

                                                                                          Čl.3.

Međusobna prava i obveze kao i rok za isplatu jednokratne novčane pomoći biće reguliran Ugovorom o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima.

Čl.4.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici www.zvo.hr i oglasnoj ploči ZVO.

Čl. 5.

Ova Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći studentima iz proračuna ZVO za ak.god.2020/2021 stupa na snagu danom njezina donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Na Natječaj za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna ZVO za ak. godinu 2020/2021(br.01-647/20 ) prijave je podnijelo 46 studenata.

Nakon provedbe postupka provjere natječajne dokumentacije podnositelja prijave i postupajući u skladu sa čl.2. i čl.3. Natječaja, predsjednik ZVO je donio odluku kao u izreci čl. 2. ove Odluke.

                                      Predsjednik

                                                                                                                                                Srđan Jeremić, mag.oec