ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

15.03.2021.ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПРИЗНАЊА ЗВО-а

Вуковар, 15. 3. 2021.

Одбор за признања ЗВО

Број : 01-103-2/21

На основу чл. 7. Правилника о додели признања Заједничког већа општина Вуковар, Одбор зa признања ЗВO

Објављује 

Јавни позив за подношење предлога за признања

Заједничког већа општина Вуковар за 2021.

Позивају се:

1. грађани ( група од најмање 3),

2. правнa лица,

3. чланови Скупштине ЗВО-а 

да поднесу своје предлоге за  признања ЗВО-а:

ПЛАКЕТА ЗВО

Плакета је јавно је признање Заједничког већа општина Вуковар које се додељује за изузетна остварења постигнута на подручју ЗВО-а,  а у корист промоције и свеукупног јачања српске етничке заједнице.

Плакета ЗВО биће додељена  за изузетна достигнућа у области :

  • науке, образовања, културе и спорта
  • друштвеног развоја
  • економског напретка

Плакета ЗВО се може доделити за животно дело или за изузетан успех у одређеној делатности у периоду од оснивања ЗВО-а до данас.

Плакета ЗВО се може доделити појединцу или правном лицу који живе или делују на подручју ЗВО-а, Републике Хрватске,  Републике Србије и српске дијаспоре.

ПОВЕЉА ЗВО

Повеља ЗВО је јавно признање Заједничког већа општина Вуковар за допринос очувању и развоју националног, културног и духовног идентитета српске етничке заједнице на простору деловања Заједничког већа општина Вуковар.

Повеља ЗВО  биће додељена за посебан допринос и развој у области :

  • економије-привреде
  • образовања, културе и спорта
  • за свеукупан друштвени развој српске етничке заједнице на простору ЗВО-а

Повеља ЗВО се може доделити појединцу или правном лицу који живе и делују на простору деловања ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике Србије и српске дијаспоре.

Предлози за  признања ЗВО-а треба да  садрже :

- биографију  кандидата са  детаљним образложењем заслуга и разлога  због којих се предлаже за признање ЗВО-а,

  • податке о статусу правног лица, области деловања те образложење постигнутих резултата  због којих се предлаже за признање ЗВО-а,
  • врсту признања за које се предлаже појединац или правно лице,
  • документација која потврђује оправданост предлога: објављени радови, анализе, критике и јавне оцене струке, такмичарски резултати и сл.

Признања се додељују на свечаности поводом Дана Заједничког већа општина Вуковар 23. маја 2021. године.

Предлози се могу поднети до 5. априла 2021. године на е-меил :sekretar@zvo.hr  или поштанским путем на адресу:

 Заједничко веће општина Вуковар

 Е. Кватерника 1

 32000 Вуковар

са назнаком „За доделу признања“

У складу са одредбама Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Већа од 27. априла 2016. године о заштити појединаца у вези са обрадом личних података и слободног кретања таквих података, сви документи достављени на Јавни позив за подношење предлога за признања ЗВО послани су слободном вољом кандидата/ткиња те се сматра да је кандидат /ткиња дао приволу за обраду свих података, а који ће се обрађивати искључиво у сврху провођења поступка Јавног позива.

У Вуковару,  15. 3. 2021. године                                                                                                               Председник

 Одбор за признања ЗВО

       Милица Стојановић, проф.