ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

10.11.2021.ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА СТУДЕНАТА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ

Вуковар, 10.11.2021 - На основу чланка 40. Статута Заједничког већа општина Вуковар (број: 01-473/17 од 28.12.2017. године), Савет Заједничког већа општина Вуковар на седници одржаној дана 10.11.2021. г. доноси следећи правилник о условима, критеријима, начину и поступку остваривања права на једнократну новчану помоћ студентима из прорачуна Заједничког већа општина Вуковар.

Датум расписивања конкурса биће накнадно објављен. Услове, критеријуме и начин остваривања права можете погледати на овом линку.