ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

10.12.2021.ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI STUDENTIMA

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR

Broj: 01-931/21

Vukovar, 8.12.2021.g.

Na temelju članka 21.Statuta ZVO (br.01-473/17), članka 10.stavak 2.Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima  iz proračuna Zajedničkog vijeća općina Vukovar (br.01-729/21) od 10.11.2021.g. i Rang liste kandidata Komisije za ocjenu i bodovanje (br. 01-930/21) od 7.12.2021.g., predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar dana8.12.2021. g. donosi

Odluku

o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima

iz proračuna ZVO za akademsku godinu 2021./2022.

Članak 1.

Zajedničko vijeće općina Vukovar će sukladno Odluci Savjeta Zajedničkog vijeća općina Vukovar o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna Zajedničkog vijeća općina Vukovar (broj: 01-730/21 od 10.11.2021.) i odredbama Natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentimaiz proračuna Zajedničkog vijeća općina Vukovar će za akademsku godinu 2021./2022. (br.01-738/21) od15.11.2021. godinedodijeliti 45 jednokratnih novčanih pomoći studentima u pojedinačnom iznosu od 3.000,00 kn, odnosno u sveukupnom iznosu od 135.000,00 kn.                                                            

  Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u skladu sa  odredbama Natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna ZVO za akademsku godinu 2021/2022.  (br.01-738/21 od 15.11.2021.) ostvarilisu studenti:

 

R.br.

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

Broj bodova

1.

M. S.

Borovo

65

2.

N. N.

Vukovar

60

3.

J. M.

Borovo

60

4.

D. M.

Mirkovci

60

5.

J. L.

Vukovar

60

6.

M. E.

Markušica

58

7.

R. V.

Jagodnjak

58

8.

M. L.

Dalj

58

9.

A. D.

Borovo

58

10.

T. O.

Borovo

58

11.

A. P.

Markušica

58

12.

M. O.

Vukovar

58

13.

N. B.

Mirkovci

58

14.

M. T.

Vukovar

58

15.

M. M.

Novi Jankovci

58

16.

O. Š.

Novi Jankovci

58

17.

A. R.

Bobota

58

18.

G. M.

Novi Jankovci

55

19.

N. V.

Petrovci

55

20.

M. A.

Borovo

55

21.

T. B.

Beli Manastir

55

22.

D. G.

Vukovar

55

23.

J. Ž.

Bršadin

55

24.

S. J.

Mirkovci

55

25.

T. J.

Borovo

55

26.

N. Ž.

Vukovar

55

27.

M. O.

Borovo

55

28.

T. L.

Vukovar

55

29.

M. G.

Mirkovci

55

30.

M. Ž.

Borovo

55

31.

N. J.

Borovo

53

32.

S. S.

Mohovo

53

33.

S. L.

Vukovar

53

34.

O. A.

Bijelo Brdo

53

35.

A. Š.

Kneževi Vinogradi

53

36.

J. M.

Bršadin

53

37.

S. B.

Vukovar

53

38.

D. M.

Vera

53

39.

J. B.

Mirkovci

53

40.

D. J.

Tenja

53

41.

M. B.

Banovci

53

42.

S. B.

Vukovar

53

43.

D. Z.

Markušica

53

44.

U. D.

Trpinja

53

45.

N. P.

Vukovar

53

 

Članak 3.

Međusobna prava i obveze kao i rok za isplatu jednokratne novčane pomoći biće reguliran Ugovorom o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici www.zvo.hr i oglasnoj ploči ZVO.

Članak  5.

Ova Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći studentima za akademsku godinu2021./2022. stupa na snagu danom njezina donošenja.

Obrazloženje:

Na Natječaj za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna ZVO za akademsku godinu 2021./2022. (br.01-738/21od 15.11.2021.) prijave je podnijelo 128 studenata.

Nakon provedbe postupka provjere natječajne dokumentacije podnositelja prijave,Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta je donijela Odlukuo ispunjavanju formalnih  uvjetaNatječaja za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentimaiz proračuna Zajedničkog vijeća općina Vukovar za  akademsku godinu 2021./2022. (br. 01-927/21) od 6.12.2021.g.prema kojoj 115studenata ispunjava formalne uvjete i sukladno čl. 10. st. 1. Pravilnika istu dostavila Komisiji za ocjenu i bodovanje na daljnje postupanje.

Komisija za ocjenu i bodovanje je donijela Rang listu kandidata (br. 01-930/21) od 7.12.2021.g. na osnovu kriterija iz čl.11. Pravilnika te istu dostavila predsjedniku ZVO na odlučivanje.

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar sukladno čl. 10. st.2. Pravilnika je donio Odluku kao u izreci čl. 2. Odluke.

 

Predsjednik ZVO

Dejan Drakulić, mag. iur