ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

18.02.2022.NATJEČAJ - ULAGANJA U SJEMENSKU I RASADNIČARSKU PROIZVODNJU

NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.1.1.

RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA – ULAGANJA U SJEMENSKU I RASADNIČARSKU PROIZVODNJU

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

  • Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: 30. ožujak 2022. do 12:00h
  • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju:

70.000.000,00 HRK, od čega:

50.000.000,00 HRK za potporu u sektoru sjemenske proizvodnje

20.000.000,00 HRK za potporu u sektoru rasadničarske proizvodnje

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR

  • Svrha natječaja:

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

  • Prihvatljivi korisnici:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili

b) proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u,

isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovog Natječaja, koji možete pronaći na sljedećem linku:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava-ulaganja-u-sjemensku-i-rasadnicarsku-proizvodnju/