ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

17.03.2022.ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПРИЗНАЊА ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА ВУКОВАР ЗА 2022. ГОДИНУ

Вуковар, 17.3.2022.

Број:01-165-2/22

 

На основу члана 7. Правилника о додели признања Заједничког већа општина Вуковар, Одбор зa признања ЗВО дана 17.3.2022. године

 

                       Објављује

                                                   Јавни позив за подношење предлога за признања

  Заједничког већа општина Вуковар за 2022. годину

 

Позивају се:

1. грађани ( група од најмање 3 лица),

2. правнa лица,

3. чланови Скупштине ЗВО-а 

да поднесу своје предлоге за  признања ЗВО-а за 2022. годину.

 1. За ПЛАКЕТУ ЗВО

Плакета ЗВО је јавно признање које ЗВО додељује за изузетна остварења постигнута на подручју ЗВО-а,  а у корист промоције и свеукупног јачања српске етничке заједнице.

Плакета ЗВО биће додељена  за изузетна достигнућа у области:

 • науке, образовања, културе и спорта
 • друштвеног развоја
 • економског напретка

Плакета ЗВО се може доделити за животно дело или за изузетан успех у одређеној делатности у периоду од оснивања ЗВО-а до данас.

Плакета ЗВО се може доделити појединцу или правном лицу који живе или делују на подручју ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике Србије и српске дијаспоре.

 1. За ПОВЕЉУ ЗВО

Повеља ЗВО је јавно признање које ЗВО додељује за допринос очувању и развоју националног, културног и духовног идентитета српске етничке заједнице на простору деловања Заједничког већа општина Вуковар.

Повеља ЗВО биће додељена за посебан допринос и развој у области :

 • економије-привреде
 • образовања, културе и спорта
 • за свеукупан друштвени развој српске етничке заједнице на простору деловања ЗВО-а.

 

Повеља ЗВО се може доделити појединцу или правном лицу који живе и делују на простору деловања ЗВО-а, Републике Хрватске, Републике Србије и српске дијаспоре.

 

Предлози за признања ЗВО-а треба да садрже :

-    биографију кандидата с детаљним образложењем заслуга и разлога због којих се предлаже за признање ЗВО-а,

 • податке о статусу правног лица, области деловања те образложење постигнутих резултата због којих се предлаже за признање ЗВО-а,
 • врсту признања за које се предлаже појединац или правно лице,
 • документација која потврђује оправданост предлога: објављени радови, анализе, критике и јавне оцене струке, такмичарски резултати и слично.

 

Признања се додељују на свечаности поводом Дана Заједничког већа општина Вуковар, 23. маја.

 

Предлози се могу подносити до 7. априла 2022. године на е-меил :sekretar@zvo.hr, личним доласком у ЗВО или поштанским путем на адресу:

 Заједничко веће општина Вуковар

 Е. Кватерника 1

 32000 Вуковар

са назнаком „За доделу признања ЗВО

 

У складу с одредбама Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Већа од 27. априла 2016. године о заштити појединаца у вези с обрадом личних података и слободног кретања таквих података, сви документи достављени на Јавни позив за подношење предлога за признања ЗВО послани су слободном вољом кандидата/ткиња те се сматра да је кандидат /ткиња дао приволу за обраду свих података, а који ће се обрађивати искључиво у сврху провођења поступка Јавног позива.

 

У Вуковару, 17.3.2022. године

 

                                                                                                                                           Председник

 Одбор за признања ЗВО

        Милица Стојановић, проф.