ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

22.12.1997.ODBOR ZA LJUDSKA I GRAĐANSKA PRAVA

Odbor za zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava u svom radu aktivno učestvuje u očuvanju i ostvarivanju ljudskih, građanskih i etničkih prava pripadnika srpske nacionalne zajednice, u skladu sa Ustavnim zakonom o pravu nacionalnih manjina Republike Hrvatske. Posebna pažnja posvećuje se narušenim ljudskim pravima posebno iz oblasti imovinskih prava, prava iz radnih odnosa, stambene problematike. Kroz rad sa strankama vrši se edukacija stanovništva kroz njihovo upoznavanje sa važećim propisima RH o pravima nacionalnih manjina i načinu njihovog ostvarivanja kroz razvijanje demokratske kulture i mađusobne tolerancje svih stanovnika sa ovog područja a u cilju stvaranja uslova za zajednički život i napredak. Pravilnom edukacijom naš Odbor postiže kod stanovništva izvesnu sigurnost u zaštiti svojih prava kao i poverenje u celokupni pravni poredak RH.

00.00.0000.Predsednik Odbora za ljudska prava

Jovan Vlaović

Rođen 11.01.1993. godine u Vukovaru, sa prebivalištem u Dalju.

Završava osnovnu školu u Boboti i Gimnaziju u Vukovaru, a od 2011. – 2016. godine pohađa Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Štrosmajera u Osijeku, završava ga pre roka i stiče zvanje mag. iur..

Tokom studiranja dobio je veći broj nagrada među kojima treba istaknuti Godišnju nagradu Lajons Kluba Osijek za najbolje studente Sveučilišta J.J. Štrosmajera, četiri dekanove nagrade i nagradu studentima Opštine Erdut. Bio je stipendist Sveučilišta J.J. Štrosmajera i tokom čitavog studiranja imao je status izrazito uspešnog studenta. Prisustvovao je brojnim međunarodnim konferencijama na kojima je imao izlaganja. Pohađao je veći broj seminara i tečaja o čemu poseduje diplome i uverenja.

Od 02/2015. godine do 05/2016. godine radi kao demonstrator na katedri trgovačkog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Štrosmajera u Osijeku i pomaže u vođenju Pravno ekonomske klinike. Odmah po završetku Pravnog fakulteta se zapošljava kao diplomirani pravnik / pripravnik u ODVJETNIČKOM DRUŠTVU ZEC i PARTNERI d.o.o. u Osijeku. Od 03.10.2017. godine na funkciji je Predsednika Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština.

Po završetku fakulteta objavio je izvorni naučni članak zajedno sa izv.prof. dr.sc. Dubravkom Akšamović na temu „Upravno-kaznene mere u hrvatskom i evropskom pravu tržišnog takmičenja“, koji je objavljen u Pravnom vjesniku Pravnog fakulteta Osijek, br. 33(2), 2017. g. (https://hrcak.srce.hr/185204).

Od maja 2016. godine mentor je studentima na Pravno ekonomskoj klinici Pravnog fakulteta na volonterskoj bazi.

Poseduje certifikat o znanju engleskog jezika C1 nivoa, a pasivno se služi nemačkim jezikom.